Aktuality

Rozhodnutí o umístění stavby

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Rozhodnutí o místění stavby s názvem dle podané žádosti:
Nedvězí vývody TS SY_0173 - rekonstrukce knn Rekonstrukce venkovního vedení nn formou nového kabelového vedení nn IE-12-2006516