Aktuality

Vyhlášení 5. výzvy kotlíkových dotací Pardubického kraje

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Dopis hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s informací k vyhlášené 5. výzvě kotlíkových dotací v Pardubickém kraji.

Bližší informace k výzvě lze najít na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.