Závěrečný účet za rok 2014

Souhrný závěrečný účet Obce Nedvězí za rok 2014