Rozpočtové opatření č.1/2017

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1/2017 ze dne 26.5.2017.