Obecní úřad

Organizační struktura obce

Publikováno v Obecní úřad.

Starosta: Ing. Pavel Mareček  

Místostarosta: Jan Novotný

Členové zastupitelstva: Zdeněk Hegr, Vratislav Král, Vojtěch Panuška, Anna Schauerová, Božena Jančíková

Finanční a stavební výbor:

předseda: Vratislav Král, členové: Pavel Gregor, Ing. Zdeněk Hegr ml.

Kontrolní výbor:

předseda: Zdeněk Hegr, členové: Vojtěch Panuška, Pavel Edlman ml.

Kulturní a sociální výbor:

předseda: Anna Schauerová členové: Božena Jílková, Renáta Hofmanová