Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

Označení (jednací číslo): V04/MZ

Popis (anotace):

Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy, výzva k

                              uplatnění připomínek a návrh opatření v povodí Dunaje


Vyvěšeno: 07.04.2015

Sejmuto: 28.04.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Pavel Mareček