Obecní úřad

obecní úřadNedvězí 87
569 92, Bystré u Poličky
IČO: 00277053

telefon: 468 00 33 72, 725 09 25 09
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: xxga44m

Organizační struktura

Kontakt:
Ing. Petr Kubík, starosta - 721 358 208
Ing. Pavel Mareček, místostarosta - 725 092 509
Kuklová Irena, účetní - 606 702 997
Gregor Pavel, pokladní - 724 088 505

Úřední hodiny:  úterý 18:00 - 19:00 hod.

                           pátek 18:00 - 20:00 hod.

GDPR pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Petr Škvařil
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Rozpočet obce 2010 - Financování

Publikováno v Financování obce.

Obec Nedvězí                                                                                          

N Á V R H   R O Z P O Č T U  roku:  2010

 

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

                                                             Schválený

Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                  rozpočet

 

0000                                                            

0000 0000 8115 00000000 Změna stavu krátkodobých prost       110000.00

0000 0000 8124 00000000 Uhrazené splátky dlouhodobých       -337200.00

Celkem:   0000                                              -227200.00

 

     C E L K E M  :                                         -227200.00     

 

 

 

Vyvěšeno: 10. prosince 2009

 

Sejmuto: 28. prosince 2009

 

Schváleno: 29. prosince 2009

 

Rozpočet obce 2010 - výdaje

Publikováno v Financování obce.

Obec Nedvězí                                                                                          

N Á V R H   R O Z P O Č T U  roku:  2010

 

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

                                                             Schválený

Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                  rozpočet

 

1031 Pěstební činnost                                           

1031 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                     20000.00

Celkem:   1031 Pěstební činnost                               20000.00

 

2141 Vnitřní obchod                                             

2141 0000 5154 00000000 Elektrická energie                     5000.00

2141 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                10000.00

Celkem:   2141 Vnitřní obchod                                 15000.00

 

2310 Pitná voda                                                 

2310 0000 5141 00000000 Úroky vlastní                         90000.00

2310 0000 5154 00000000 Elektrická energie                    50000.00

2310 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                     45000.00

2310 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                     5000.00

2310 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků státním        34000.00

Celkem:   2310 Pitná voda                                    224000.00

 

2341 Vodní díla v zemědělské krajině                            

2341 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                    10000.00

Celkem:   2341 Vodní díla v zemědělské krajině                10000.00

 

3111 Předškolní zařízení                                        

3111 0000 5321 00000000 Neinvestiční dotace obcím             30000.00

Celkem:   3111 Předškolní zařízení                            30000.00

 

3113 Základní školy                                              

3113 0000 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím         100000.00

Celkem:   3113 Základní školy                                100000.00

 

3314 Činnosti knihovnické                                       

3314 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje-DPP              5000.00

3314 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk           2000.00

3314 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze         1000.00

Celkem:   3314 Činnosti knihovnické                            8000.00

 

3319 Ostatní záležitosti kultury                                

3319 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje-DPP              1200.00

 

 

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

                                                             Schválený

Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                  rozpočet

Celkem:   3319 Ostatní záležitosti kultury                     1200.00

 

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

3326 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze         5000.00

3326 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                 5000.00

Celkem:   3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.       10000.00

 

3392 Zájmová činnost v kultuře                                  

3392 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                  5000.00

3392 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                  10000.00

3392 0000 5153 00000000 Plyn                                  40000.00

3392 0000 5154 00000000 Elektrická energie                    10000.00

3392 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů                4000.00

3392 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                10000.00

Celkem:   3392 Zájmová činnost v kultuře                      79000.00

 

3631 Veřejné osvětlení                                           

3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie                    20000.00

3631 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                     3000.00

Celkem:   3631 Veřejné osvětlení                              23000.00

 

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí               

3633 0000 5141 00000000 Úroky vlastní-plyn                    40000.00

3633 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                63000.00

Celkem:   3633 Výstavba a údržba místních inženýrských       103000.00

 

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené          

3639 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním         32300.00

3639 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př        10000.00

3639 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd         5000.00

Celkem:   3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n       47300.00

 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                             

3722 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                   3000.00

3722 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                    130000.00

Celkem:   3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                133000.00

 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                        

3745 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze         1000.00

 

 

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

                                                             Schválený

Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                  rozpočet

3745 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                10000.00

3745 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                     10000.00

Celkem:   3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň            21000.00

 

4357 Domovy                                                      

4357 0000 5222 00000000 Neinvestiční transfery občansk        20000.00

Celkem:   4357 Domovy                                         20000.00

 

5512 Požární ochrana - dobrovolná část                          

5512 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                   5000.00

5512 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                 1000.00

5512 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                      7500.00

Celkem:   5512 Požární ochrana - dobrovolná část              13500.00

 

6112 Zastupitelstva obcí                                        

6112 0000 5023 00000000 Odměny členů zastupitelstev ob       114800.00

6112 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd        11000.00

Celkem:   6112 Zastupitelstva obcí                           125800.00

 

6171 Činnost místní správy                                      

6171 0000 5019 00000000 Ostatní platy-refundace                2000.00

6171 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje-DPP             75000.00

6171 0000 5038 00000000 Ostatní povinné pojistné hraze         1000.00

6171 0000 5136 00000000 Knihy,učební pomůcky a tisk            7000.00

6171 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                  10000.00

6171 0000 5153 00000000 Plyn                                  30000.00

6171 0000 5154 00000000 Elektrická energie                    20000.00

6171 0000 5161 00000000 Služby pošt                            2000.00

6171 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok        20000.00

6171 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů                6000.00

6171 0000 5166 00000000 Konzult.,porad.a práv.služby           5000.00

6171 0000 5168 00000000 Služby zpracování dat                 12000.00

6171 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                     20000.00

6171 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                   300000.00

6171 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn         2000.00

6171 0000 5175 00000000 Pohoštění                              1000.00

6171 0000 5194 00000000 Věcné dary                             4000.00

6171 0000 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím           1000.00

6171 0000 5329 00000000 Ostatní neinvest.dotace veřejn         4000.00

6171 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků státním         1000.00

6171 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby                 50000.00

Celkem:   6171 Činnost místní správy                         573000.00

 

 

 

 

 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací              

6310 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů               17000.00

Celkem:   6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper       17000.00

 

 

   ş C E L K E M  :                                         1573800.00      ş

 

 

Vyvěšeno: 10. prosince 2009

Sejmuto: 28. prosince 2009

Schváleno: 29. prosince 2009

 

 

Rozpočet obce 2010 - příjmy

Publikováno v Financování obce.

Obec Nedvězí                                                                                                                                                                                                  zpracováno: 07.01.2010

                                                                              N Á V R H   R O Z P O Č T U  roku:  2010

 

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

                                                             Schválený

Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                  rozpočet

0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       280000.00

0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v        15000.00

0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá        25000.00

0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů právnických osob        340000.00

0000 0000 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty                670000.00

0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů                        5500.00

0000 0000 1361 00000000 Správní poplatky                        500.00

0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí                     80000.00

Celkem:   0000                                              1416000.00

 

1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.                   

1012 0000 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků              3000.00

1012 0000 3111 00000000 Příjmy z prodeje pozemků              30000.00

Celkem:   1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.       33000.00

 

2141 Vnitřní obchod                                              

2141 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne        27000.00

Celkem:   2141 Vnitřní obchod                                 27000.00

 

2310 Pitná voda                                                 

2310 0000 2111 00000000 Přij.z poskyt.služeb a výrobků       100000.00

Celkem:   2310 Pitná voda                                    100000.00

 

2341 Vodní díla v zemědělské krajině                            

2341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a          7000.00

Celkem:   2341 Vodní díla v zemědělské krajině                 7000.00

 

3392 Zájmová činnost v kultuře                                  

3392 0000 2132 00000000 Příjmy z promájmu ostatních ne         1000.00

Celkem:   3392 Zájmová činnost v kultuře                       1000.00

 

3612 Bytové hospodářství                                        

3612 0000 2132 00000000 Příjmy z promájmu ostatních ne        25000.00

Celkem:   3612 Bytové hospodářství                            25000.00

 

                                             

 

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                             P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

                                                             Schválený

Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                  rozpočet

3632 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a          1000.00

Celkem:   3632 Pohřebnictví                                    1000.00

 

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí               

3633 0000 2139 00000000 Příjmy z pronájmu majetku j.n.        73000.00

Celkem:   3633 Výstavba a údržba místních inženýrských        73000.00

 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                             

3722 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a         99000.00

Celkem:   3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                 99000.00

 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                

6310 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků (část)                  1000.00

6310 0000 2142 00000000 Příjmy z podílů na zisku a div        18000.00

Celkem:   6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper       19000.00

 

     C E L K E M  :                                         1801000.00     

 

 

Vyvěšeno: 10. prosince 2009

 

Sejmuto: 28. prosince 2009

 

 

Schváleno: 29. prosince 2009

 

 

 

Zápis č. 5/2009

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 5/2009

 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 13.11.2009 
na Obecním úřadě v Nedvězí

 

Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Novotný Jan, Hegr Zdeněk, Schauerová

                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch

                                                                                                                 (7 zastupitelů)

Omluveni:

                                                                                                                (0 zastupitel)

1. Ověřovatelé zápisu:

      Za ověřovatele zápisu byli zvolen Král Vratislav

 

2. Schválení programu jednání

     1. Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Schválení rozpočtového opatření č.6/2009

     4. Schválení prodeje obecních pozemků

     5. Informace, diskuse, různé

     6. Závěr

 

3.  Schválení rozpočtového opatření č. 6/2009

      Předseda finanční komise pan Král Vratislav seznámil OZ s finančním výhledem do konce roku 2009. Z rozboru je patrné, že příjmy z výnosu daní nebudou letos naplněny v plánované výši. Dále bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č.6/2009, které je přílohou zápisu.

                                                                                                                                    7-0-0

4. Schválení prodeje obecních pozemků

    OZ  schválilo  prodej obecních pozemků:

-          pan Hegr Zdeněk, bytem Nedvězí č.p. 92, pozemková parcela p.č. 231/1 trvalý travní porost o výměře 731 m2   a  parcela p.č. 178/1 o výměře 83 m2

Záměr prodeje uvedených pozemků byl řádně zveřejněn. Všechny pozemky jsou v k.ú. Nedvězí u Poličky. Zastupitelstvo obce schválilo prodej uvedených parcel  za 17,- Kč/m2. Náklady spojené s vydělením, zaměřením a převodem uvedených parcel zaplatí žadatel.                                                                                                                                                                                                                                
                            7-0-0                                                                                                                       

5. Informace, diskuse, různé

       Starosta obce podal následující informace:

-          provedeno čištění kanalizační přípojky v kulturním domě

-          podaná a zaregistrovaná žádost na SZIF v Hradci Králové na opravu cest v roce 2010

-          žádost od paní Boženy Jančíkové na zaměstnání na veřejně prospěšné práce pro obec Nedvězí  v roce 2010

-          zprovoznění datové schránky a Czech POINTU – Ing. Pavel Mareček

-          SÚS cestmistrovství Polička – ohlášení na kácení 2 ks stromů  

-          Obec Ubušínek – veřejná vyhláška na územní plán obce

-          HZSPK územní odbor Svitavy – školení velitelů SDH dne 10.12.2009

-          Stavební úřad Bystré – rozhodnutí na stavební povolení pro Ing. J. Kadlece, Nedvězí č.p. 42 na výstavbu garáže

 

 

6. Závěr

     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.

          

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel                        

     Dne:  13.11.2009

 

 

     Ověřovatel zápisu:    Král Vratislav                               ………………………………..

                                                                                 

 

 

 

     Bednář Bořivoj              Ing, Mareček Pavel                                                                                 

       starosta obce                                                                                    místostarosta

                                                                                                                     

 

 

………………………….                                                     ………………………………….. 

Usnesení č.5/2008

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 13.11.2009

 

 

 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13.11.2009 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

 

 

1.      rozpočtové opatření č. 6/2009

 

2.      prodej obecních pozemků pozemková parcela p.č. 231/1 trvalý travní porost o výměře  731 m2   a  parcela p.č. 178/1 o výměře 83 m2

 

 

 

 

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel                        

     Dne: 13.11.2009

 

 

     Ověřovatel usnesení:    Král Vratislav                          ……………………………….. 

 

                                                                            

  

     Bednář Bořivoj                                                           Ing, Mareček Pavel                                                                                  

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 

 

……………………………                                                   ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis č. 4/2009

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 4/2009

 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 2.10.2009  na Obecním úřadě v Nedvězí

 

 

Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Zdeněk, Schauerová Anna,       

                  Král Vratislav, Panuška Vojtěch, Novotný Jan

                                                                                                                       ( 7 zastupitelů )

 

Omluveni: ---

                                                                                                                       ( 0 zastupitel )

 

1. Ověřovatelé zápisu:

     Za ověřovatele zápisu byl zvolena Schauerová Anna

 

 

2. Schválení programu jednání

     1. Ověřovatel zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2009

     4. Usnesení - ČIŽP

     5. Dohoda s Městem Bystré

     6. Smlouva o dílo

     7. Rozpočtové opatření

     8. Schválení vnitřního předpisu obce

     9. Schválení dodatku č.1 ke směrnici o účtování obce Nedvězí

   10. Informace, diskuse, různé

   11. Závěr

 

 

3.  Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Nedvězí  za

     rok 2009

     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2009. Protokol je přílohou zápisu. Dále zastupitelstvo obce schválilo opravu usnesení č. 3/2009 z 19.6.2009 takto: zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2008 s výhradami a zároveň schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008.

                                                                                                                                 7-0-0

                                                                                           

4. Usnesení - ČIŽP

     Starosta obce seznámil členy ZO s podklady rozhodnutí v řízení sp. zn. ČIŽP/ 47/OOV/0909227, vedeném ve věci uložení pokuty spojené s usnesením o lhůtě pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

                                                                                                                                 7-0-0   

 

5. Dohoda – mateřská školka a ZŠ v Bystrém

     Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dohody s Městem Bystré na úhradu neinvestičních nákladů ve školním roce 2009/2010 v mateřské školce a základní škole

                                                                                                                                  7-0-0

6. Smlouva o dílo

   Starosta obce podal informaci k podání žádosti za účelem získání dotace dle záměru k zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce. Za tímto účelem bylo jednáno s Bc. Pavlem Chudým, který se zabývá předprojektovou přípravou a dotačním poradenstvím. Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít Bc. Pavlem Chudým smlouvu o dílo na zpracování a podání žádosti na získání dotace.

                                                                                                                                    7-0-0

 

7. Rozpočtové opatření č.3, č.4, č.5

     ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření:

·        Dotace na CZECH-Point 79 000,- Kč

·        Vodovodní přípojka Farma Nedvězí ve výši 70 547,96 Kč

  •   Předprojektová dokumentace a dotační poradenství                                                                                    

 

                                                                                                                                    7-0-0

 

8. Schválení vnitřního předpisu obce

    Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vnitřní předpis obce vztahující se na zaměstnance OÚ Nedvězí, konající práce pro OÚ Nedvězí na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a na neuvolněné členy zastupitelstva. Předpis je přílohou zápisu.

                                                                                                                                      7-0-0

 

9. Schválení dodatku č. 1 ke směrnici o účtování

    Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č. 1 ke směrnici o účtování obce. Dodatek je přílohou zápisu.

                                                                                                                                       7-0-0

 

10. Informace

     Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:

·        Povolení kácení stromu na parcele p.č. 132/1

·        Záměr prodeje obecních pozemků parcela p.č. 231/1 a 178/1

·        Ukončení přípravy voleb do PS

 

 

11. Závěr

     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.

               

     Zapsal:  Ing Mareček Pavel

                        

     Dne: 2.10.2009

 

     Ověřovatel:  Anna Schauerová        ……………………………….. 

 

   Bednář Bořivoj                                                Ing. Mareček Pavel                                                  starosta obce                                                                       místostarosta   

 

……………………………….                                                             …………………………….


 

Usnesení č. 4/2009

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 2.10. 2009


 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 2.10.2009 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

 

                       

     1. dohodu s Městem Bystré

    

     2. smlouvu o dílo

 

     3. rozpočtové opatření č.3, č.4, č.5

 

     4. vnitřní předpis obce

 

     5. dodatek č. 1 ke směrnici o účtování obce Nedvězí

 

 

 

 

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

                        

     Dne: 2. 10. 2009

 

     Ověřovatel: Anna Schauerová                                             ………………………….

 

 Bednář Bořivoj                                                Ing. Mareček Pavel                                                  starosta obce                                                              místostarosta   

 

……………………………….                                                             …………………………….  

 

Záměr dispozice s majetkem obce Nedvězí

Publikováno v Oznámení občanům.

Záměr dispozice s majetkem

obce  Nedvězí


Předmět prodeje :

1.      pozemková parcela p.č. 231/1 trvalý travní porost o výměře 731 m2 a parcela p.č. 178/1 ostatní komunikace o výměře 83 m2

 

-  nemovitost je v k.ú. Nedvězí


- forma prodeje :
úplatný převod

I N F O R M A C E

O prodeji výše uvedených nemovitostí je možno získat informace v kanceláři obecního úřadu v Nedvězí v úřední dny:
pátek od 18.00 do 20.00 hodin, telefonicky na č.461 741779 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny


Prodej výše uvedených nemovitostí bude projednáván na nejbližším  zasedání zastupitelstva obce Nedvězí.

Vyvěšeno dne: 5.10.2009

Sejmuto dne: 20.10.2009

Schváleno dne:

 

Zápis č. 3/2009

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 3/2009

 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 19.6.2009  na Obecním úřadě v Nedvězí

 

 

Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Zdeněk, Schauerová Anna,       

                  Novotný Jan, Král Vratislav, Panuška Vojtěch

                                                                                                                       ( 7 zastupitelů)

 

Omluveni: ---

                                                                                                                       ( 0 zastupitel)

 

1. Ověřovatelé zápisu:

     Za ověřovatele zápisu byl zvolen Novotný Jan

 

 

2. Schválení programu jednání

     1.Ověřovatel zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2008 a schválení

         návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2008

     4. Rozpočtová opatření

     5. Čerpání rozpočtu obce

     6. Závěrečný účet za rok 2008 svazku obcí AZASS a DSO Mikroregion

     7. Informace, diskuse, různé

     8. Závěr

 

 

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2008 a

    schválení  návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce

    Nedvězí za rok 2008

     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2008 a schvaluje návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2008 s výhradou. Protokoly jsou přílohou zápisu.

                                                                                                                                 7-0-0

                                                                                           

4. Rozpočtová opatření

     ZO projednalo a schválilo rozpočtová opatření:

·        Volby do Evropského parlamentu 16 500,- Kč

·        Dohoda č. SYA-VL-3011/2009, poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 157 000,- Kč

                                                                                                                                 7-0-0   

 

5. Čerpání rozpočtu obce

     Pan Vratislav Král seznámil ZO s plněním rozpočtu obce k 31.5.2009. Z rozboru je patrné, že k uvedenému datu výdaje převyšovaly příjmy obce . Z tohoto důvodu ZO rozhodlo o nutnosti přijmout úsporná opatření. Plánované opravy obecních komunikací proběhnou v roce 2010 s finanční podporou SZIF  z  evropských fondů. V letošním roce se podá žádost o dotaci na rok 2010 v částce 1 milion korun. ZO pověřilo starostu a místostarostu vytipovat firmu, která by byla schopna žádost kladně vyřídit.

                                                                                                                                   7-0-0

 

6. Závěrečný účet za rok 2008 svazku obcí AZASS a DSO Mikroregion

    Poličsko

     Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2008 svazku obcí AZASS a DSO Mikroregion Poličsko  podle předložených návrhů a komentáře starosty obce. Závěrečný účet je přílohou zápisu.

                                                                                                                               7-0-0

 

7. Informace

     Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:

·        Oznámení – územní plán obce Ubušínek

·        Stavební úřad Bystré – stavební řízení dne 13.7.2009 ( Ing. Josef Kadlec – stavba garáže)

·        AUTOCONT – nové informace ve věci CZECH-Point

·        Finanční úřad Svitavy – převody poddílů, přeplatek 29 952,- Kč

·        Veřejně prospěšné práce – oprava sekačky

 

 

8. Závěr

     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.

                

 

     Zapsal:  Ing Mareček Pavel

                        

     Dne: 19.6.2009

 

     Ověřovatel:  Jan Novotný                                           ……………………………….. 

 

 

                                                            

 

  

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing. Mareček Pavel                                                                                 

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 

 

……………………………….                                                                         ……………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 3/2009

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 19.6. 2009

 

 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19.6.2009 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

 

  1. návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2008 s výhradou

 

  1. rozpočtové opatření č. 1/2009 a č. 2/2009

 

  1. závěrečný účet za rok 2008 svazku obcí AZASS a DSO Mikroregion Poličsko

 

 

 

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

                        

     Dne: 19.6.2009

 

     Ověřovatel: Jan Novotný                                                  ……………………………….. 

 

 

 

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing. Mareček Pavel                                                                                 

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 

 

……………………………….                                                                         ……………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis č. 2/2009

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 2/2009

 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 5.6.2009  na Obecním úřadě v Nedvězí

 

 

Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Zdeněk, Schauerová Anna,       

                  Novotný Jan, Král Vratislav, Panuška Vojtěch

                                                                                                                       ( 7 zastupitelů)

 

Omluveni: ---

                                                                                                                       ( 0 zastupitel)

1. Ověřovatelé zápisu:

     Za ověřovatele zápisu byl zvolen Panuška Vojtěch

 

 

2. Schválení programu jednání

     1.Ověřovatel zápisu

     2. Schválení programu jednání

      3. ČIŽP OI Brno – protokol o kontrolním zjištění na odběry podzemních vod

     4. Schválení nájemní smlouvy – GS-NET computers, s.r.o.

     5. Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky – pracovní

         zásahové uniformy pro členy JSDHO  Nedvězí

     6. Schválení Vyhlášky č. 1/2009, zřizovací listina jednotky JSDHO

     7. Schválení prodeje obecního pozemku

     8. Informace, diskuse, různé

     9. Závěr

 

 

3. ČIŽP OI Brno – protokol o kontrolním zjištění na odběry podzemních  

    vod

     Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky kontroly na odběr podzemních vod za roky 2006, 2007 a 2008, kterou provedl pracovník ČIŽP OI Brno. Na základě kontroly a zjištěných dalších skutečností bylo shledáno, že obec Nedvězí nepředkládá ČIŽP poplatková hlášení a poplatková přiznání dle vodního zákona s z tohoto důvodu bude zahájeno v této věci správní řízení.

                                                                                                                                 7-0-0

                                                                                            

4. Schválení nájemní smlouvy – GS-NET computers, s.r.o.

     Místostarosta seznámil ZO s novou smlouvou  s GS-NET computers, s.r.o., zastoupenou panem Lukášem Grubhofferem bytem Pustá Rybná 144. Bylo schváleno, že smluvní strany se dohodly, že pronajímatel (obec) umožní tímto nájemci v nemovitosti (vodojem) instalovat a provozovat zařízení k provozování internetu.

                                                                                                                                  7-0-0   

 

5. Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky – pracovní

    zásahové uniformy pro členy JSDHO  Nedvězí

     Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o převodu vlastnictví k majetku České republiky (§ 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.). Na základě této smlouvy došlo

k bezplatnému předání 5 ks hasičských zásahových uniforem včetně bot v ceně 44 250,- Kč.

                                                                                                                                   7-0-0

 6.  Schválení Vyhlášky č. 1/2009, zřizovací listiny jednotky SDH

       ZO projednalo a schválilo „Požární řád obce“ Vyhlášku č. 1/2009, která je přílohou zápisu. Dále ZO zřizuje JSDHO na základě ustanovení § 29. odst.1. písm. a) a § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zřizovací listina je přílohou zápisu.

                                                                                                                                   7-0-0

7. Schválení prodeje obecního pozemku

    OZ  schválilo  prodej obecních pozemků:

-         pan Miroslav Votava, Nedvězí 74 , parcela p.č. 378/4 – zahrada o výměře 1421 m2.

Záměr prodeje uvedeného pozemku byl řádně zveřejněn. Pozemek je v k.ú. Nedvězí u Poličky. Zastupitelstvo obce schválilo prodej uvedené parcely  za 17 Kč/m2. Náklady spojené s převodem uvedených parcel zaplatí žadatel.                                                                                                                                    7-0-0         

 

8. Informace, diskuse, různé

     Místostarosta informoval ZO o provedených pracích  firmou AGILE spol.sr.o., Ústí nad Orlicí spojené s vybíráním bahna v rybníku „Haluzák“, vybíráním bahna v rybníku „Petráček“ a opravou odtokové trubky pod hrází na Obecním rybníku. Konečná cena za dílo byla dojednána v celkové finanční částce 226 814,- Kč.

Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:

·        byla podaná žádost na poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace na věcné vybavení hasičské jednotky v roce 2009.

·        bude provedena oprava kanalizační přípojky v kulturním domě – FY TOZIK Bystré

 

 

9. Závěr

     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.

                

 

     Zapsal:  Ing Mareček Pavel

                        

     Dne: 5.6.2009

 

     Ověřovatel:  Panuška Vojtěch                                            ……………………………….. 

 

 

                                                            

 

  

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing. Mareček Pavel                                                                                 

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 

 

……………………………….                                                                         ……………………………………  

 

 

Usnesení č. 2/2009

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 5.6. 2009

 

 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 5.6.2009 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

 

1.       nájemní smlouvu – GS-NET computers, s.r.o.

 

2.      smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky – pracovní

            zásahové uniformy pro členy JSDHO obce Nedvězí

 

3.      Požární řád obce vyhlášku č. 1/2009 a zřizovací listinu jednotky JSDHO

 

4.      prodej obecního pozemku - pan Miroslav Votava, Nedvězí 74 , parcela p.č. 378/4 – zahrada o výměře 1421 m2

 

 

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

                        

     Dne: 5.6.2009

 

     Ověřovatel: Panuška Vojtěch                                              ……………………………….. 

 

 

 

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing. Mareček Pavel                                                                                  

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 

 

……………………………….                                                                         ……………………………………

Vyhlaška č.1/2009 - Požárníb řád obce

Publikováno v Vyhlášky.

Obec  NEDVĚZÍ

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,

„kterou se vydává požární řád obce  NEDVĚZÍ

 

Zastupitelstvo obce Nedvězí se na svém 2/2009. zasedání dne 5.6.2009 usnesením č. 2/2009 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

 

 

Čl. l

Úvodní ustanovení

 

Požární řád obce Nedvězí upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

 

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě

 

V  obci Nedvězí je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, za její činnost odpovídá velitel jednotky.

Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce.

Na obecním úřadě působí starosta pověřený plněním úkolů na úseku požární ochrany, který organizuje preventivně výchovnou činnost, zejména ve spolupráci s organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

 

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

Obdobně platí nařízení Pardubického kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Čl.4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

a)      Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Pardubického kraje v  Pardubice (tísňové telefonní číslo 150, příp. 112).

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává sirénou umístěnou na požární zbrojnici. (Sirénu lze spustit  ručně od vchodu do požární zbrojnice.)

 

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

a)      Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1.  Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.

 

b)      Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice  adresa Nedvězí 87 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

 

 

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

1.         Obec Nedvězí stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

 

a)         přirozené

1. Obecní rybník u obecního úřadu – čerpací stanoviště u silnice

2. Rybník „Petráček“ – čerpací stanoviště na hrázi

 

b)         umělé

1.      Obecní nadzemní hydranty,

2.      Požární nádrž „HALUZÁK“

 

c)         víceúčelové

1.      Vodojem – zásobárna pro nadzemní hydranty

 

 

2.         Obec Nedvězí v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace.  

 

3.         Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit po­užití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

 

 

4.         Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen1  zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelné tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

1) §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. Ohlašovna požárů musí být viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.

Jako další místa pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních stanic (telefonních budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hlaste požár"

Seznam ohlašoven požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.

 

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

 

signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón)

 

 

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci/městě vyhla­šuje  obecním rozhlasem.

 

Čl. 9

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší  Požární řád ze dne 15.1.1999       

 

 

Čl. 10

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 5.6.2009

 

 

Bořivoj Bednář                                                                        Ing.Mareček Pavel
    starosta obce                                                                           místostarosta  obce

Příloha č. 1:

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Nedvězí.

 

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů v pohotovosti

Hasičská zbroj,

JPO

5XX7

X

 

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

PPS 12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár v obci Nedvězí.

 

a)  Bořivoj Bednář   mobil 724183462

b)  Zdeněk Hegr      mobil  721966532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

JPO…………….        jednotka požární ochrany.

 

Dislokace JPO...      název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

 

Kategorie JPO...      kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

 

Počet členů……      skutečny počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

 

Minimální počet členů

 v pohotovosti.... minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro výjezd

                                     minimálně 1+3

Záměr dispozice s majetkem obce Nedvězí

Publikováno v Oznámení občanům.

Záměr dispozice s majetkem

obce  Nedvězí


Předmět prodeje :

 1.  pozemková parcela p.č. 378/4 o výměře 1421 m2

      ( zahrada u čp. 74 )

 


-  nemovitost je v k.ú. Nedvězí


Forma prodeje :
úplatný převod

I N F O R M A C E

O prodeji výše uvedených nemovitostí je možno získat informace v kanceláři obecního úřadu v Nedvězí v úřední dny:
pátek od 18.00 do 20.00 hodin, telefonicky na č.461 741779 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny


Prodej výše uvedených nemovitostí bude projednáván na nejbližším  zasedání zastupitelstva obce Nedvězí.

Vyvěšeno dne: 15.5.2009

Sejmuto dne: 31.5.2009

Schváleno dne:Zápis č1/2009

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 1/2009

 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 18.3.2009  na Obecním úřadě v Nedvězí

 

 

Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Zdeněk, Schauerová Anna,       

                  Novotný Jan, Král Vratislav, Panuška Vojtěch

                                                                                                                       ( 7 zastupitelů)

 

Omluveni: ---

                                                                                                                       ( 0 zastupitel)

 

1. Ověřovatelé zápisu:

     Za ověřovatele zápisu byl zvolen Král Vratislav

 

 

2. Schválení programu jednání

     1.Ověřovatel zápisu

     2. Schválení programu jednání

      3. Schválení dotace v rámci Integrovaného operačního programu – Czech POINT

     4. Smlouva – SDRUŽENÍ DOMOV Bystré 2009

     5. Veřejně prospěšné práce pro rok 2009

     6. Svoz plastů

     7. Schválení prodeje obecních pozemků

     8. Oprava hráze obecního rybníku, vybírání bahna v rybníku „Haluzák“ a „Petráček“

     9. Informace, diskuse, různé

   10. Závěr

 

 

3. Schválení dotace v rámci Integrovaného operačního programu – Czech 

    POINT

     Zastupitelstvo obce schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“.

                                                                                                                                 7-0-0

                                                                                            

4. Schválení smlouvy na rok 2009 – SDRUŽENÍ DOMOV Bystré

     Předsedkyně sociálního výboru přečetla návrh smlouvy SDRUŽENÍ DOMOV Bystré na

poskytování služeb starším občanům v roce 2009. ZO schválilo návrh smlouvy a stanovilo zaslat poplatek 20.000,-Kč dle smlouvy ve dvou splátkách.

                                                                                                                                 7-0-0   

 

5. Veřejně prospěšné práce

      Zastupitelstvo obce schválilo dohodu s Úřadem práce  o vytvoření pracovních příležitostí  v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. SYA-VL-3011/2009. Tato dohoda se uzavírá podle ustanovení § 112 zákona a § 119 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti a podle § 24 vyhlášky č. 518/2004 Sb.. ZO jednomyslně schválilo tyto uchazeče:

·        Zdeněk Gregor Nedvězí čp. 80, narozen 14.8. 1962

·        Zdeněk Fajmon Nedvězí čp. 58, narozen 23.12.1953

·        Jiřina Hanusová Nedvězí čp.16,  narozená  18.4.1981

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby se jmenovanými uchazeči jednal a s Úřadem práce v Poličce podepsal dohodu č. SYA-VL-3011/2009.

                                                                                                                                   7-0-0

 

 6. Svoz plastů 

     Starosta informoval ZO, že TS Bystřice nad Pernštejnem přestaly z důvodu bezpečnosti práce provádět svoz plastů po obci při svozu popelnic. Občané budou muset do doby, než se najde náhradní řešení, odvážet plastové pytle  na centrální skládku za kulturní dům sami.

 

7. Schválení prodeje obecních pozemků

    OZ  schválilo  prodej obecních pozemků:

-         pan Zbyněk Novotný, Nedvězí 8134 , parcela p.č. 126 – zahrada 754 m2 a parcela p.č. 123/2 – ostatní plocha 104 m2.

-         paní Chalupníková Zdeňka, Hegerova 931, Polička, par.p.č. 125/2 – zahrada 664 m2

Záměr prodeje uvedených pozemků byl řádně zveřejněn. Všechny pozemky jsou v k.ú. Nedvězí u Poličky. Zastupitelstvo obce schválilo prodej uvedených parcel  za 17 Kč/m2. Náklady spojené s převodem uvedených parcel zaplatí žadatelé.                                                                                                                                    7-0-0         

 

8. Oprava hráze obecního rybníku, vybírání bahna na „Haluzku“

     Místostarosta informoval ZO o jednání s firmou AGILE spol.s r.o., Ústí nad Orlicí spojené s vybíráním bahna v rybníku „Haluzák“ a „Petráček“ a opravou odtokové trubky pod hrází na Obecním rybníku. V posledním týdnu v měsíci březnu budou stanoveny termíny uvedených prácí a oprav. Celková cena za dílo bude dojednána v tomto termínu.

 

9. Informace

     Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:

·        Otvírání pokladniček, sbírka na Tři krále v obci – částka celkem činí 5 712,-Kč.

·        Změna ordinačních hodin lékařů v Bystrém – informace na www.obec-nedvezi.cz

·        Ing. Pavel Mareček – žádost o povolení kácení stromu na parcele p.č. 198/1

·        Stavební úřad Bystré – povolení dělení  obecního pozemku parcela p.č. 235/1 (prodej části parcely Ivanu Mečárikovi, Nedvězí 83)

·        Tech. služby Města Bystré s.r.o. – skládkovné na rok 2009: 1 200,-Kč/t

·        Stávající osvědčení vydaná samostatně hospodařícím rolníkům (SHR) podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, v platném znění, platí pouze do 30.04.2009.

·        V měsíci březnu bude provedena montáž nových vývěsných skříněk

·        Stavební úřad Bystré – st. povolení Marcela Votavová (rekonstrukce objektu na čp. 43)

 

 

                                                                                                                            

Diskuse

-  Byl vznesen dotaz na nákup ryb a chytání ryb v roce 2009. Bylo domluveno, že po opravě  

    Obecního rybníka bude dále jednáno s rybáři o možném nákupu a  odchytu ryb za daných    

    podmínek.

-  Dále bylo jednáno o opravě zhrouceného přepadu ze studny na obecním pozemku parcela 

    p.č. 221/2 a zborceného přejezdového kanálu na téže parcele. V jarních měsících bude

    jednáno s firmou TOZIK Bystré o opravě.

 

 

 

 

 

10. Závěr

     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.

                

 

     Zapsal:  Ing Mareček Pavel

                        

     Dne: 18.3.2009

 

     Ověřovatel:  Vratislav Král                                             ……………………………….. 

 

 

                                                         

Bořivoj Bednář                                       Ing.Mareček Pavel                                                                                 

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 

 

……………………………….                                                                         ……………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 1/2009

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 18.3. 2009

 

 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12.3.2009 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

 

  1. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích –   Czech POINT“.

 

  1. návrh smlouvy s OS DOMOV Bystré pro rok 2009

 

  1. dohodou č SYA-VL-3011/2009  o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

 

 

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

                        

     Dne: 18.3.2009

 

     Ověřovatel: Vratislav Král                                               ……………………………….. 

 

 

 

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing. Mareček Pavel                                                                                 

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 

 

……………………………….                                                                         ……………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záměr dispozice s majetkem

Publikováno v Oznámení občanům.

Záměr dispozice s majetkem

obce  Nedvězí


Předmět prodeje :

 1.  pozemková parcela č.126 o výměře 754 m2

      ( zahrada u čp.34 nad kulturním domem )

 2.  pozemková parcela č.123/2 o výměře 104 m2

      ( parcela je u čp.34 a čp.35  )


-  nemovitosti jsou v k.ú. Nedvězí


Forma prodeje :
úplatný převod

I N F O R M A C E

O prodeji výše uvedených nemovitostí je možno získat informace v kanceláři obecního úřadu v Nedvězí v úřední dny:
pátek od 18.00 do 20.00 hodin, telefonicky na č.461 741 779 nebo e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny


Prodej výše uvedených nemovitostí bude projednáván na nejbližším  zasedání zastupitelstva obce Nedvězí.

Vyvěšeno dne: 20.2.2009

Sejmuto dne: 6.3.2009

Schváleno: 

Rozpočet obce 2009 - výdaje

Publikováno v Financování obce.

S C H V Á L E N Ý    R O Z P O Č E T   roku:  2009

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

                                                             Schválený

Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                  rozpočet

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

1031 Pěstební činnost                                           

═════════════════════════════════════════════════════════════════

1031 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                     30000.00

Celkem:   1031 Pěstební činnost                               30000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

2141 Vnitřní obchod                                              

═════════════════════════════════════════════════════════════════

2141 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze         1000.00

2141 0000 5154 00000000 Elektrická energie                     5000.00

2141 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                10000.00

Celkem:   2141 Vnitřní obchod                                 16000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

2310 Pitná voda                                                  

═════════════════════════════════════════════════════════════════

2310 0000 5141 00000000 Úroky vlastní                        100000.00

2310 0000 5154 00000000 Elektrická energie                    70000.00

2310 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                     45000.00

2310 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                     5000.00

Celkem:   2310 Pitná voda                                    220000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

2341 Vodní díla v zemědělské krajině                            

═════════════════════════════════════════════════════════════════

2341 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb               150000.00

2341 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                   120000.00

Celkem:   2341 Vodní díla v zemědělské krajině               270000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3111 Předškolní zařízení                                        

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3111 0000 5321 00000000 Neinvestiční dotace obcím              5000.00

Celkem:   3111 Předškolní zařízení                             5000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3113 Základní školy                                             

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3113 0000 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím         105000.00

Celkem:   3113 Základní školy                                105000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3314 Činnosti knihovnické                                       

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3314 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje-DPP              5000.00

3314 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk           4000.00

Celkem:   3314 Činnosti knihovnické                            9000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

 

 

3319 Ostatní záležitosti kultury                                

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3319 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje-DPP              1200.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Celkem:   3319 Ostatní záležitosti kultury                     1200.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3326 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze         5000.00

3326 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                 5000.00

Celkem:   3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.       10000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3392 Zájmová činnost v kultuře                                  

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3392 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                  5000.00

3392 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                  10100.00

3392 0000 5153 00000000 Plyn                                  20000.00

3392 0000 5154 00000000 Elektrická energie                    10000.00

3392 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů                4000.00

3392 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                    19000.00

Celkem:   3392 Zájmová činnost v kultuře                      64100.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3631 Veřejné osvětlení                                          

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie                    20000.00

3631 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                     3000.00

Celkem:   3631 Veřejné osvětlení                              23000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3633 0000 5141 00000000 Úroky vlastní-plyn                    47000.00

3633 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                62000.00

Celkem:   3633 Výstavba a údržba místních inženýrských       109000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené          

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3639 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním         70000.00

3639 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př        30000.00

3639 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd        12000.00

Celkem:   3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n      112000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                             

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3722 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                   3000.00

3722 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                    130000.00

Celkem:   3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                133000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

 

 

 

 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                        

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3745 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                 3000.00

3745 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                     14000.00

Celkem:   3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň            17000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

4357 Domovy                                                     

═════════════════════════════════════════════════════════════════

4357 0000 5222 00000000 Neinvestiční transfery občansk        20000.00

Celkem:   4357 Domovy                                         20000.00

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

5512 Požární ochrana - dobrovolná část                          

═════════════════════════════════════════════════════════════════

5512 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                  10000.00

5512 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                 1000.00

5512 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                      7500.00

Celkem:   5512 Požární ochrana - dobrovolná část              18500.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

6112 Zastupitelstva obcí                                        

═════════════════════════════════════════════════════════════════

6112 0000 5023 00000000 Odměny členů zastupitelstev ob       114800.00

6112 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd        10400.00

Celkem:   6112 Zastupitelstva obcí                           125200.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

6171 Činnost místní správy                                      

═════════════════════════════════════════════════════════════════

6171 0000 5019 00000000 Ostatní platy-refundace                2000.00

6171 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje-DPP             75000.00

6171 0000 5038 00000000 Ostatní povinné pojistné hraze         1000.00

6171 0000 5136 00000000 Knihy,učební pomůcky a tisk            7000.00

6171 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n.                  14000.00

6171 0000 5153 00000000 Plyn                                  25000.00

6171 0000 5154 00000000 Elektrická energie                    20000.00

6171 0000 5161 00000000 Služby pošt                            1000.00

6171 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok        20000.00

6171 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů                6000.00

6171 0000 5166 00000000 Konzult.,porad.a práv.služby           5000.00

6171 0000 5168 00000000 Služby zpracování dat                 12000.00

6171 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n.                     20000.00

6171 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                   423000.00

6171 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn         2000.00

6171 0000 5194 00000000 Věcné dary                             3000.00

6171 0000 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím           1000.00

6171 0000 5329 00000000 Ostatní neinvest.dotace veřejn         4000.00

6171 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků státním         1000.00

Celkem:   6171 Činnost místní správy                         642000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

 

 

 

 

 

 

 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                

═════════════════════════════════════════════════════════════════

6310 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů               15000.00

Celkem:   6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper       15000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

   C E L K E M  :                                           1945000.00     

 

   Rozpočet schválil:

 

 

  Dne: