Mikroregion Poličsko závěrečný účet 2015

V přílohách jsou vyvěšeny následující dokumenty:

- Závěrečný účet za rok 2015 svazku obcí Mikroregion Poličsko

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Mikroregionu Poličsko

- Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko