Stanovení minimálního počtu členů do OVK

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise