Uveřejnění smlouvy o dílo č. SP8-2305

Smlouva o dílo s PKS okna a.s. Žďár nad Sázavou