Uveřejnění smlouvy s THT Polička na DA

Uveřejnění  kupní smlouvy s THT Polička s.r.o., na dodání DA