Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek.

Návrh opatření obecné povahy - povodí Dunaje