Obecně závazná vyhláška Obce Nedvězí č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (_SN_Nedvezi_1 2016.pdf)_SN_Nedvezi_1 2016.pdf[ ]284 kB