Veřejná vyhláška Pk - odbor rozvoje

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO
ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE (v příloze)