Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání ZO

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí