Aktuality

Informace o obci

Napsal Administrator.

Kraj: PARDUBICKÝ
Správní obvod: Polička
GPS souřadnice: 49°37'50.148 N, 16°18'3.235 E
Nadmořská výška: 670 m n. m.
Katastrální výměra: 577 ha
Počet obyvatel: 201
Průměrný věk: 40 let

Obec se nachází ve svahovitém údolí na okraji severovýchodní části Českomoravské vrchoviny, přibližně 10 kilometrů severně od města Poličky. Katastr, tvořený dvěma místními částmi Nedvězí a Nedvězíčko se rozprostírá po obou březích Trhonického potoka.

Nejstarší historie obce Nedvězí

Panorama obcePrvní zmínky o vesnici Nedvězí jsou uvedeny ve znění listu krále Vladislava II. Jagelonského z 25.února roku 1474, kde král potvrzuje purkmistru a konšelům města Poličky všechna práva a privilegia již dříve městu udělená králem Václavem IV., a to včetně držení vesnic městu podléhajících. Vyjmenována je i ves Nedvězí – viz Privilegia královských měst venkovských v království českém z let 1420 – 1526, čís. 356 a 651. Ověřený přepis z r.1508 je uložen v archivu města Poličky.

Datum první výslovné zmínky o Nedvězím neznamená, že obec neexistovala již před rokem 1474, naopak je velmi pravděpodobné, že ves Nedvězí vznikla mnohem dříve neboť první zmínka o osadě Nedvězičko, které je přímým pokračováním obce Nedvězí je z r.1360 (dle údajů v knize o obci Ubušínek, kam Nedvězičko patřilo až do roku 1924).Osadu Nedvězíčko dělí od obce Nedvězí jen Trhonický potok obcí Nedvězí protékající a tvořící zde dávnou zemskou hranici mezi Čechami a Moravou.

Bližší informace viz kniha Nedvězí od r.1474 vydaná Obecním úřadem v Nedvězím r. 2011.
V polovině 19. století již byla vesnice samostatná, v letech 1850 až 1873 byla připojena k obci Bystré, a poté se 26. června 1873 opětovně osamostatnila.

V současné době mají obyvatelé Nedvězí k dispozici obecní úřad se službou Czech POINT, veřejnou knihovnu, kulturní dům, kde se odehrává většina společenských akcí, prodejnu s potravinami a smíšeným zbožím, pohostinství. Mezi činné spolky v obci se řadí Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Český červený kříž a Sdružení Pinckaři Vysočina.
V obci je od roku 2003 zřízen plynovod a obecní vodovod. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště s výletištěm.