Vítejte na stránkách obce Nedvězí

Obec se nachází ve svahovitém údolí na okraji severovýchodní části Českomoravské vrchoviny, přibližně 10 kilometrů severně od města Poličky. Katastr, tvořený dvěma místními částmi Nedvězí a Nedvězíčko se rozprostírá po obou březích Trhonického potoka.

Nejstarší historie obce Nedvězí

Panorama obcePrvní zmínky o vesnici Nedvězí jsou uvedeny ve znění listu krále Vladislava II. Jagelonského z 25.února roku 1474, kde král potvrzuje purkmistru a konšelům města Poličky všechna práva a privilegia již dříve městu udělená králem Václavem IV., a to včetně držení vesnic městu podléhajících. Vyjmenována je i ves Nedvězí – viz Privilegia královských měst venkovských v království českém z let 1420 – 1526, čís. 356 a 651. Ověřený přepis z r.1508 je uložen v archivu města Poličky.

číst více...

Oznámení - MUDr. Emil Koza

Napsal Ing. Pavel Mareček.

MUDr. Emil Koza oznamuje, že v pondělí 26.2.2024 nebude ordinovat.

Placení poplatků za odpady a ze psů

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Od 22.1.2024 můžete v úředních hodinách zaplatit poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy.

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti nebo kartou v úřední hodiny na OÚ. Dále je možné poplatky uhradit převodem na účet obce - 11422591/0100 po domluvě s pokladníkem obce panem Pavlem Gregorem. 

  • Poplatek za popelnice za osobu, rekreační objekt  :              750,00 Kč
  • Poplatek za 1 psa :               200,00 Kč -       každý další         400,00 Kč

Kontakt

Obecní úrad
Nedvězí 87
569 92, Bystré u Poličky

IČO: 00277053
telefon: 725 092 509 e-mail: obec.nedvezi@tiscali.cz

více zde.

Mapa okolí