Vítejte na stránkách obce Nedvězí

Obec se nachází ve svahovitém údolí na okraji severovýchodní části Českomoravské vrchoviny, přibližně 10 kilometrů severně od města Poličky. Katastr, tvořený dvěma místními částmi Nedvězí a Nedvězíčko se rozprostírá po obou březích Trhonického potoka.

Nejstarší historie obce Nedvězí

Panorama obcePrvní zmínky o vesnici Nedvězí jsou uvedeny ve znění listu krále Vladislava II. Jagelonského z 25.února roku 1474, kde král potvrzuje purkmistru a konšelům města Poličky všechna práva a privilegia již dříve městu udělená králem Václavem IV., a to včetně držení vesnic městu podléhajících. Vyjmenována je i ves Nedvězí – viz Privilegia královských měst venkovských v království českém z let 1420 – 1526, čís. 356 a 651. Ověřený přepis z r.1508 je uložen v archivu města Poličky.

číst více...

Územní plán obce

Napsal Administrator.

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2006
Dokumentace Územního plánu obce Nedvězí:
A. Textová část:
 Obsah průvodní zprávy
 Průvodní zpráva
 Tabulka bilance záboru ZPF
B. Grafická část:
1.  Hlavní výkres
2.  Komplexní řešení území
3.  Dopravní řešení
4. Technická infrastruktura - voda, kanalizace (PDF není k dispozici)
5. Technická infrastruktura - plyn, el. energie, spoje (PDF není k dispozici)
6.  Veřejně prospěšné stavby
7.  Etapizace výstavby
8.  Vyhodnocení záboru ZPF
9.  Širší vztahy
C. Regulativy územního rozvoje obce:
 Obsah regulativů
 Regulativy územního rozvoje obce

MUNIPOLIS Nedvězí

Kontakt

Obecní úrad
Nedvězí 87
569 92, Bystré u Poličky

IČO: 00277053
telefon: 725 092 509 e-mail: obec.nedvezi@tiscali.cz

více zde.

Mapa okolí