Aktuality

OPRAVA A REKONSTRUKCE OBECNÍHO RYBNÍKA

Napsal Administrator.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2. etapa“.

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Nedvězí, Nedvězí 87, 569 92, Bystré u Poličky
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Filip Skryja, Vejmluvova 401/82, Žďár nad Sázavou 2
DODAVATEL: AQUEKO, spol. s r. o., Lavičky 122, 594 01, Velké Meziříčí.
MÍSTO REALIZACE: Nedvězí u Poličky
CELKOVÉ NÁKLADY: 2 958 475,00 Kč
DOTACE: 2 000 000,00 Kč
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: březen 2023
CÍL AKCE (PROJEKTU): Provedení opravy a rekonstrukce základních funkčních objektů průtočného Obecního rybníka