Aktuality

Informace

Výsledek Tříkrálové sbírky 2016

Napsal Ing. Pavel Mareček.

V Nedvězí se v sobotu 9.1.2016 uskutečníla Tříkrálová sbírka, při které se vybralo 9368,-Kč. Obec Nedvězí a Charita Polička děkuje koledníkům a všem, kteří na tuto sbírku přispěli. 

Pozvánka na VVH SDH na 16.1.2016

Napsal Ing. Pavel Mareček.

SDH Nedvězí srdečně zve všechny bratry a sestry na Výroční valnou hromadu, která se uskuteční dne 16.1.2016 v kulturním domě od 17:00 hod.

 

Pozvání na besedu - knihovna Bystré

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Pozvání na besedu "Dějiny města Poličky" -  jíž se pořádá příští čtvrtek..... (v příloze)

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Dejiny_mesta_Policky.pdf)Dejiny_mesta_Policky.pdf[ ]73 kB

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Tříkrálová sbírka 2016 - koledníci vyjdou dne 9. ledna 2016 od 9:00 hodin (příloha)

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (plakatek_TKS_2016_v3.pdf)plakatek_TKS_2016_v3.pdf[ ]161 kB

Svoz separovaného odpadu v roce 2016

Napsal Ing. Pavel Mareček.

V roce 2016 se bude prováděn vývoz separovaného odpadu v pravidelných termínech. Každé komoditě odpadu je přiřazen týden, v kterém bude svoz uskutečněn. (více v příložené tabulce)

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Svozy_obce-separace.pdf)Svozy_obce-separace.pdf[ ]219 kB

Pf 2016

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Vážení spoluobčané,

blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.

Vánoce jsou jak krásný sen, který nás naplní radostí. Vůně tohoto času do nás vnáší příjemné pocity, s kterými se chceme podělit se svými blízkými a drahými. A proto si tento sen vychutnejme plnými doušky a zkusme si ho uchovat v našich srdcích.

Vánoce jsou každoročním kouzlem a vzbuzují v nás pocit sounáležitosti. Vánoce jsou čas, kdy v kruhu svých blízkých prožíváme neopakovatelné kouzlo vánočního stromku, radostných jisker v očích našich dětí při rozbalování vánočních dárků.

Vánoční svátky jsou především příležitostí znovu si uvědomit, jak se navzájem velmi potřebujeme, že lidské dobro je tou největší hodnotou života. Vánoce jsou symbolem lásky, dobroty a přejícnosti.

Přeji Vám všem jménem Zastupitelstva obce krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví, hodně Božího požehnání a hodně osobních i pracovních úspěchů.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Vánoční přání.pdf)Vánoční přání.pdf[ ]0 kB

Informace - CETIN ČTI

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla ke dni 1. 6. 2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířena po celém území České republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru Vaší obce. Právní titul umístění sítí vyplývá z řady právních předpisů.

Zájmem naší společnosti, všech poskytovatelů telekomunikačních služeb, kteří její infrastrukturu využívají nebo mohou využívat, ale i zájmem zákazníků telekomunikačních služeb je, aby síť nebyla poškozována v důsledku zemních prací či jinými zásahy.
Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.
Mezi tato opatření patří především to, že si stavebník nebo např. zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací vyžádat “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“.
Naše společnost je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na následující internetové adrese: http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site
(více v příloze)

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (CETIN.pdf)CETIN.pdf[ ]94 kB

Pozvánka na živý betlém

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Pozvánka na Adventní oslavy

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Dovolujeme si Vás pozvat na Adventní oslavy a trhy Domova na zámku Bystré, které se konají 12. prosince 2015 v prostorách domova.

Pozvánku s programem najdete v příloze. Vaší účastí nás potěšíte.

Za obyvatele domova a jeho zaměstnance

 

Mgr. Vlasta Machatová

Domov na zámku Bystré

Informace pro občany

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (S28C-615112410010.pdf)S28C-615112410010.pdf[ ]363 kB