Informace dle zákona 106/1999Sb.

Výroční zpráva za rok 2012

Napsal Administrator.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Povinný subjekt : Obec Nedvězí , Nedvězí 87, IČO: 00277053

a) V roce 2012 nebyly podány žádné žádosti

b) Odvolání podáno nebylo.

c) V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán rozsudek.

d) Výhradní licence poskytnuta nebyla.

e) Stížnosti podle § 16a zákona podány nebyly.

V Nedvězí dne 20. ledna 2013