Informace dle zákona 106/1999Sb.

Výroční zpráva za rok 2013

Napsal Administrator.

Obecní úřad Nedvězí

č.p. 87, 569 92 Bystré u Poličky, telefon: 468 003 372

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.obec-nedvezi.cz

IČ:00277053, bankovní spojení: KB Svitavy, č.ú. 11422591/0100

                                                                                       Nedvězí 6. ledna 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Vydaná v souladu s § 18 odst. 1, zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji výroční zprávu za kalendářní rok 2013, z oblasti poskytování informací :

a) počet podaných žádostí o informace…………………………….…………..0

   počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti………………….…………0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí……….……………….…………0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání….0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění

     nezbytnosti poskytnutí výhradní licence…………………………….….…..0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání

   a stručný popis způsobu jejich vyřízení………………………………..……0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona…………….…..0

                                                                                            

                                                                                               Ing. Pavel Mareček

                                                                                                        starosta