• Informace (305)
  • Sokol (4)
  • SDH (12)
  • Knihovna (16)

   Obec Nedvězí - knihovna s připojením k internetu

   Základní informace:

   • adresa knihovny:     budova obecního úřadu Nedvězí 87
   • výpůjční doba:         neděle od 16:00 hod - do 17:00 hod
   • odpovědná osoba:   paní Renáta Hofmanová
   • telefonní kontakt:    720 299 730
   • Pro čtenáře a návštěvníky knihovny uvádíme  odkaz na on-line katolog knihovny:

    https://jmk.tritius.cz/library/nedvezi/

    

    

    

 • Obecní úřad (6)

  obecní úřadNedvězí 87
  569 92, Bystré u Poličky
  IČO: 00277053

  telefon: 468 00 33 72, 725 09 25 09
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  datová schránka: xxga44m

  Organizační struktura

  Kontakt:
  Ing. Pavel Mareček, starosta - 725 092 509

  Jan Novotný, místostarosta - 724 083 051
  Kuklová Irena, účetní - 606 702 997
  Gregor Pavel, pokladní - 724 088 505

  Úřední hodiny:   úterý 18:00 - 19:00 hod.

                             pátek 18:00 - 19:30 hod.

  GDPR pověřenec pro ochranu osobních údajů:

  Ing. Petr Škvařil
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
  • Financování obce (101)
  • Oznámení občanům (182)
  • Vyhlášky (57)
  • Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva (111)

   V této části úřední desky najdete zápisy z jednání zastupitelstva a jejich usnesení

  • Informace dle zák. 106/1999 Sb. (12)

   Informace podle zákona č. 106/1999 Sb

   Zásady k zajištění postupu na OU Nedvězí při poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

   1. Úplný oficiální název

   Obec Nedvězí

   2. Důvod a způsob založení

   Právní poměry obce Nedvězí jsou v současné době upraveny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn, ale i dalšími předpisy práva soukromého (obchodní zákoník, občanský zákoník aj.) a práva veřejného (správní řád, speciální správně-právní předpisy, aj.). Příslušné právní předpisy stanovují základní principy postavení obcí a podmínky jejich činnosti.

   3. Organizační struktura

   viz zde

   4. Kontaktní spojení

   viz zde.

   5. Bankovní spojení

   • KB Svitavy, č. účtu: 11422591/0100
   • ČNB Brno, č. účtu: 94-18915751/710 

   6. IČ

   00277053

   7. DIČ

   není

   8. Rozpočet města

   zde

   9. Žádosti o informace

   Požádat o příslušné informace na možné na Podatelně obecního úřadu

   10. Příjem žádostí a dalších podání

   Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na Podatelně obecního úřadu

   11. Opravné prostředky

   Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti prostřednictvím subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.


   12. Formuláře

   Na obecním úřadě. Dále na ORP Polička

   13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

   Portál veřejné správy ČR - životní situace

   14. Nejdůležitější předpisy

   • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
   • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
   • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn
   • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn
   • zákon ČNR č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
   • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
   • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
   • zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn
   • zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn
   • zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn
   • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších změn
   • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších změn
   • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn
   • zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn
   • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších změn
   • obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

   15. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Viz níže.

   16. Výroční zprávy

   Viz níže.

   17. Organizace

   Nejsou

  • Územní plánování (1)
 • Uncategorised (43)